top of page

Askıda Bilgi

 • COVID-19'a karşı hangi aşılar var?
  DSÖ tarafından kullanımı onaylanmış birkaç COVID-19 aşısı vardır (Acil Kullanım Listesi verilmiştir). İlk toplu aşılama programı Aralık 2020'nin başlarında başladı ve uygulanan aşı dozlarının sayısı COVID-19 panosunda günlük olarak güncelleniyor.DSÖ Acil Durum Kullanım Listeleme süreci, bir ürünün güvenlik ve etkililiğe ilişkin mevcut tüm verilere ve düşük ve orta gelirli ülkelerde uygunluğuna dayalı olarak kullanılmasının tavsiye edilip edilemeyeceğini belirler. Aşılar, klinik deney verileri, üretim ve kalite kontrolsüreçleri kullanılarak kabul edilebilir kalite, güvenlik ve etkinlik standartlarını karşıladıklarından emin olmak için değerlendirilir. Değerlendirme, acil durumun yarattığı tehdidin yanı sıra ürünün kullanımından elde edilecek faydayı olası risklere karşı tartar.Ülkeler, ulusal düzenlemeleri ve mevzuatları uyarınca, herhangi bir sağlık ürünü için acil kullanım izni verme özerkliğine sahiptir. Yurtiçi acil durum kullanım izinleri, ülkelerin takdirine bağlı olarak verilir ve DSÖ onayına tabi değildir. Türkiye'de kullanımda olan aşılar; The Pfizer/BioN Tech Comirnaty vaccine,31 December 2020 (DSÖ acil kullanım onayı) The SinoVac Vaccine, 1 June 2021(DSÖ acil kullanım onayı) Turcovac;Tukovac aşısı için 22 Aralık 2021'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verildi
 • Hamile kadınlar COVID-19 açısından daha yüksek risk altında mı?
  Hamile kadınların COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'ye yakalanma riski daha yüksek görünmüyor. Bununla birlikte, çalışmalar, benzer yaştaki hamile olmayan kadınlara kıyasla, enfekte olmaları durumunda ciddi COVID-19 geliştirme riskinin arttığını göstermiştir. Hamilelik sırasında COVID-19, erken doğum olasılığının artmasıyla da ilişkilendirilmiştir.Daha yaşlı, fazla kilolu veya hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve diyabet gibi önceden tıbbi durumları olan hamile kadınlar, COVID-19'un ciddi sonuçları açısından özellikle risk altındadır.Hamile kadınların ve çevrelerindekilerin kendilerini COVID-19'a karşı korumak için önlem almaları önemlidir. Hastalanırlarsa (ateş, öksürük veya nefes almada zorluk dahil), bir sağlık çalışanından acil tıbbi yardım almalıdırlar.
 • Hamileler COVID-19'a karşı nasıl korunabilir?
  Hamile kadınlar, COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için diğer insanlarla aynı önlemleri almalıdır. Kendinizi ve çevrenizdekileri korumaya yönelik önlemler şunları içerir: -Aşı olmak; -Kendinizle diğer insanlar arasında boşluk bırakmak ve kalabalık alanlardan kaçınmak; -Odaları iyi havalandırmak;-Başkalarıyla yeterli fiziksel mesafeyi korumanın mümkün olmadığı durumlarda maske takmak; -Ellerinizi alkol bazlı el dezenfektanı veya sabun ve su ile sık sık yıkamak; -Solunum hijyeni uygulamak. Bu, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bükülmüş dirseğiniz veya mendilinizle kapatmak anlamına gelir. Ardından kullanılmış mendili hemen atın. Ateşiniz, öksürüğünüz veya nefes almada zorluk çekiyorsanız, erkenden tıbbi yardım alın. Bir sağlık kuruluşuna gitmeden önce arayın ve yerel sağlık yetkilinizin talimatlarına uyun. Hamile kadınlar ve yakın zamanda doğum yapmış kadınlar, rutin bakım randevularına gitmelidir.
 • Hamile kadınlara ne zaman COVID-19 testi yapılmalıdır?
  DSÖ tavsiyeleri, COVID-19 semptomları olan hamile kadınlara test için öncelik verilmesi gerektiği yönündedir. COVID-19'ları varsa, özel bakıma ihtiyaçları olabilir.
 • COVID-19 bir kadından doğmamış veya yeni doğan bebeğine geçebilir mi?
  Virüsün bebeğiniz anne karnındayken veyadoğum sırasında bulaşması mümkündür, ancak çok nadirdir.Çoğu bebek COVID-19 hastalığına yakalanmaz vesemptom gelişenler hızla iyileşme eğilimindedir.Bebekler doğumdan sonra enfekte olabilir, bu nedenle COVID-19 alırsanız, virüsü bebeğe geçme risklerini azaltmak için sizin ve diğer bakıcıların tüm önlemleri alması önemlidir.Annede COVID-19 olduğundan şüpheleniliyorsa veya doğrulanırsa bebekler ten tene yerleştirilebilir ve emzirilebilir. Ten tene temasın ve emzirmenin sayısız faydaları, COVID-19 ile ilişkili potansiyel bulaşma ve hastalık risklerinden önemli ölçüde ağır basmaktadır.
 • Hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde hangi bakım sağlanmalıdır?
  Doğrulanmış veya şüphelenilen COVID-19 enfeksiyonu olanlar da dahil olmak üzere tüm hamile ve doğum sonrası kadınlar ve yeni doğan bebekleri, zihinsel sağlıkbakımı da dahil olmak üzere doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında yüksek kaliteli bakım alma hakkına sahiptir.Güvenli ve olumlu bir doğum eylemi şunları içerir:saygı ve haysiyetle muamele görmekdoğum sırasında yanında tercih edilen bir refakatçinin bulunması doğum personeli tarafından net iletişimuygun ağrı kesici stratejiler mümkünse doğumda hareketlilik sağlanması ve tercih edilen doğum pozisyonunun uygulanması.COVID-19'dan şüphelenilir veya doğrulanırsa sağlık çalışanları, el hijyeni ve eldiven, önlük ve tıbbi maskegibi koruyucu giysilerin uygun kullanımı dahil olmak üzere kendilerine ve başkalarına enfeksiyon risklerini azaltmak için tüm uygun önlemleri almalıdır.
 • COVID-19 şüphesi olan veya doğrulanmış hamile kadınların sezaryen ile doğum yapması gerekiyor mu?
  Hayır. DSÖ'nün tavsiyesi, sezaryen ameliyatının yalnızca tıbbi açıdan haklı olduğu durumlarda yapılması gerektiğidir.Doğum şekli bireyselleştirilmeli ve obstetrik endikasyonların yanı sıra kadının tercihlerine göre belirlenmelidir.
 • COVID-19'u olan anneler yeni doğan bebeklerine dokunup tutabilirler mi, emzirebilirler mi?
  Evet. Yakın temas ve erken dönemde sadece emzirme bebeğin gelişmesine yardımcı olduğu için desteklenmelidiriyi solunum hijyeni ile (maske kullanarak) güvenli birşekilde anneler bebekleri ile ten tene temas kurabilir ve bebeklerini emzirebilirler. DSÖ emziren annelerin ve bebeklerinin aynı odayı paylaşmasını önermektedir.
 • Hamileler ve emziren anneler COVID-19'a karşı aşılanabilir mi?
  Evet, hamile kadınlar ve emziren anneler COVID-19'akarşı aşılanabilir. COVID-19 aşıları, ciddi hastalıklara, hastaneye yatışlara ve COVID-19 kaynaklı ölümlere karşı güçlü koruma sağlar. Hamilelik sırasında aşı, hastalık riski olduğunda çok önemlidir, ancak özellikle ön saflardaki sağlık çalışanları, toplumda bulaşmanın yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar ve hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve diyabet gibi risk oluşturan sağlık sorunları olanlar için şiddetli hastalık olma olasılığı daha yüksek olduğu için çok daha önemlidir. Bazı kanıtlar, hamile kadınların faydalarına ek olarak, bebeklerin aşıdan koruyucu faydalar alabileceğini de göstermektedir. Dünyanın birçok ülkesinde hamile kadınlara COVID-19 aşıları yapıldı ve hamilelikleri veya bebeklerinin sağlığı ile ilgili herhangi bir güvenlik problemi tespit edilmedi. Bugüne kadar izin verilen COVID-19 aşılarının hiçbiri, hamilelik sırasında risk oluşturma olasılığı daha yüksek olan canlı virüsleri kullanmıyor. Gebelikte aşınızı olabilirsiniz. Emzirme döneminde aşınızı olabilirsiniz.
 • Post covid/kronik covid/ uzamış covid nasıl tanımlanır?
  COVID, olası veya doğrulanmış SARS-CoV-2 enfeksiyonu öyküsü olan kişilerde ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanır; genellikle COVID-19'un başlangıcından itibaren üç ay içinde görülmektedir ve semptomları ve etkileri en az iki ay sürmektedir. Post COVID-19 semptomları ve etkileri alternatif bir tanı ile açıklanamaz.
 • Post COVID nedir?
  “Uzun COVID-19” olarak da bilinen COVID-19 sonrası durum, bazı kişilerin COVID-19 geçirdikten sonra yaşadığı uzun vadeli semptomlar varlığını ifade eder. COVID-19 geliştiren çoğu insan tamamen iyileşirken, bazı insanlar yorgunluk, nefes darlığı ve bilişsel işlev bozukluğu (örneğin, kafa karışıklığı, unutkanlık veya zihinsel odaklanma ve netlik eksikliği) gibi çeşitli orta ve uzun vadeli etkiler geliştirir. Bazı insanlar ayrıca COVID-19 sonrası durumun bir parçası olarak psikolojik etkiler yaşarlar. Bu semptomlar ilk hastalıklarından itibaren devam edebilir veya iyileştikten sonra gelişebilir. Gelip gidebilirler veya zamanla tekrarlayabilirler.COVID-19 sonrası durum, bir kişinin iş veya ev işleri gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyebilir.
 • COVID-19'um varsa ve COVID-19 sonrası durum (post covid) olarak tanımlananlara benzer semptomlar ve etkiler yaşıyorsam ne yapmalıyım?
  COVID-19 sonrası durumunuzu geliştirmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız, sağlık uzmanınıza danışın ve bakım isteyin. Durumun böyle olup olmadığını belirlemenize ve belirtilerinizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz bakımı sağlamanıza yardımcı olacaklardır.Şu anda, COVID-19 sonrası durumu olan kişiler için özel bir ilaç tedavisi yoktur. Bununla birlikte, rehabilitasyon da dahil olmak üzere bütüncül bakımın yardımcı olabileceğini düşündüren veriler vardır. Bazı insanların neden bu durumu geliştirdiğini, COVID-19 sonrası durumun gelişiminin arkasındaki mekanizmaları ve bunun en iyi nasıl yönetileceğini öğrenmeye devam ediyoruz.
 • Aşı nedir?
  Aşı, sizi zararlı hastalıklarla temasa geçmeden korumanın basit, güvenli ve etkili bir yoludur. Belirli enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmak için vücudunuzun doğal savunmasını kullanır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.Aşılar, tıpkı bir hastalığamaruz kaldığında yaptığı gibi, bağışıklık sisteminizi antikor üretmesi için eğitir. Bununla birlikte, aşılar virüs veya bakteri gibi mikropların yalnızca öldürülmüş veya zayıflatılmış formlarını içerdiğinden, hastalığa neden olmaz veya sizi komplikasyon riskine sokmaz. Çoğu aşı enjeksiyonla yapılır, ancak bazıları ağızdan verilir veya ağıza/buruna püskürtülür. Bakınız: https://youtu.be/zoHOigIp94Q
 • Bir aşı nasıl çalışır?
  Aşılar, koruma oluşturmak için vücudunuzun doğal savunmalarıyla birlikte çalışarak hastalığa yakalanma risklerini azaltır. Bir aşı aldığınızda, bağışıklık sisteminiz şu yanıtları verir; Virüs veya bakteri gibi istilacı mikropları tanır.Antikor üretir. Antikorlar, bağışıklık sistemi tarafından hastalıklarla savaşmak için doğal olarak üretilen proteinlerdir.Hastalığı ve onunla nasıl savaşılacağını hatırlar. Daha sonra gelecekte mikropla karşılaşırsanız, bağışıklık sisteminiz hastalanmadan önce onu hızla yok edebilir.Bu nedenle aşı, hastalığa neden olmadan vücutta bir bağışıklık tepkisi oluşturmanın güvenli ve akıllı bir yoludur.Bağışıklık sistemlerimiz hatırlamak için tasarlanmıştır. Bir veya daha fazla aşı dozuna maruz kaldıktan sonra, tipik olarak yıllar, on yıllar ve hatta ömür boyu bir hastalığa karşı korunuruz. Aşıları bu kadar etkili yapan da budur. Aşılar, bir hastalığı ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek yerine, ilk anda hastalanmamızı engeller.
 • Ne zaman aşı olmalıyım (veya çocuğuma aşı yaptırmalıyım)?
  Aşılar bizi yaşam boyu ve farklı yaşlarda, doğumdan çocukluğa, ergenlikten yaşlılığa kadar korur. Size veya çocuğunuza hangi aşıları yaptırdığınızı ve bir sonraki aşıların veya ek dozların ne zaman yapılacağını söyleyen bir aşı kartı verilecektir. Tüm bu aşıların güncel olduğundan eminolmak önemlidir.Aşılamayı geciktirirsek, ciddi şekilde hastalanma riskimiz var. Bir hastalık salgını sırasında olduğu gibi ciddi bir hastalığa maruz kalabileceğimizi düşünene kadar beklersek, aşının işe yaraması ve önerilen tüm dozları alması için yeterli zaman olmayabilir.Kendiniz veya çocuğunuz için önerilen aşılardan herhangi birini kaçırdıysanız, sağlık çalışanınızla konuşun.
 • Neden aşı yaptırmalıyım?
  Aşılar olmadan, kızamık, menenjit, zatürree, tetanoz ve çocuk felci gibi hastalıklardan kaynaklanan ciddi hastalık ve sakatlık riski altındayız. Bu hastalıkların çoğu yaşamı tehdit edici olabilir. DSÖ, çocukluk aşılarının tek başına her yıl 4 milyondan fazla hayat kurtardığını tahmin ediyor.Bazı hastalıklar nadir hale gelmiş olsa da, onlara neden olanmikroplar dünyanın bazı veya tüm bölgelerinde dolaşmaya devam ediyor. Günümüz dünyasında bulaşıcı hastalıklar kolaylıkla sınırları aşabilmekte ve korunmayan herkese bulaşabilmektedir. Aşı yaptırmanın iki temel nedeni kendimizi ve çevremizdekileri korumaktır. Çok küçük bebekler, ciddi şekilde hasta olanlar veya belirli alerjileri olanlar da dahil olmak üzere herkes aşılanamayacağından, aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmalarını sağlamak için diğerlerinin aşılanmasına bağımlıdırlar. Bakınız: Dünya Sağlık Örgütü - Video
 • Aşılar hangi hastalıkları önler?
  Aşılar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı hastalığa karşı koruma sağlar: Rahim ağzı kanseri, Kolera, COVID-19, Difteri, Ebola virüsü hastalığı, Hepatit B, Grip, Japon ensefaliti, Kızamık, Menenjit, Kabakulak boğmaca, Akciğer iltihaplanması, çocuk felci, Kuduz, rotavirüs, Kızamıkçık, Tetanos, Tifosu çiçeği, Sarıhumma, Zika virüsüne veya sıtmaya karşı koruma sağlayan, ancak henüz dünya çapında yaygın olarak bulunmayanlar da dahil olmak üzere, diğer bazı aşılar şu anda geliştirme aşamasında veya pilot uygulama aşamasındadır.Bu aşıların tümüneihtiyaç duyulmayabilir. Bazıları yalnızca seyahatten önce, riskli bölgelerde veya yüksek riskli mesleklerde bulunan kişilere verilebilir. Sizin ve aileniz için hangi aşıların gerekliolduğunu öğrenmekiçin sağlık uzmanınızla konuşun.
 • Kimler aşı olabilir?
  Hemen hemen herkes aşı olabilir. Ancak bazı tıbbi durumlardan dolayı bazı kişilerin bazı aşıları yaptırmaması veya yaptırmadan önce beklemesi gerekir. Bu koşullar şunları içerebilir:Bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklar veya tedaviler (kemoterapi gibi);Çok nadir görülen aşı bileşenlerine karşı şiddetli ve yaşamı tehdit eden alerjiler; Şiddetli hastalığınız varsa ve aşı gününde yüksek ateşiniz varsa(>38C0).Bu faktörler genellikle her aşı için değişir. Size veya çocuğunuza belirli bir aşı yaptırmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz, sağlık çalışanınızla konuşun. Siz veya çocuğunuz için aşı konusunda bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olabilirler.
 • Bir aşının içinde neler var?
  Bir aşının tüm bileşenleri, bir aşının güvenli ve etkili olmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Bunlardan bazıları şunlardır: Antijen. Bu, bir virüs veya bakterinin öldürülmüş veya zayıflamış bir şeklidir ve vücudumuzu gelecekte bir hastalıkla karşılaşırsak bu hastalığı tanıması ve onunla savaşması için eğitir. Bağışıklık tepkimizi artırmaya yardımcı olan adjuvanlar. Bu, aşıların daha iyi çalışmasına yardımcı oldukları anlamına gelir. Bir aşının etkili kalmasını sağlayan koruyucular. Depolama ve nakliye sırasında aşıyı koruyan stabilizatörler.Bir etikette listelendiklerinde aşı bileşenleri tanıdık gelmeyebilir. Ancak aşılarda kullanılan bileşenlerin çoğu vücutta, çevrede ve yediğimiz gıdalarda doğal olarak bulunur. Aşıların tüm bileşenleri ve aşıların kendileri, güvenli olduklarından emin olmak için kapsamlı bir şekilde test edilir ve izlenir.
 • Aşılar güvenli midir?
  Aşı güvenlidir ve bir aşının yan etkileri genellikle kol ağrısı veya hafif ateş gibi küçük ve geçicidir. Daha ciddi yan etkiler mümkündür, ancak son derece nadirdir. Herhangi bir lisanslı aşı, kullanım için onaylanmadan önce birçok deneme aşamasında titizlikle test edilir ve piyasaya sürüldükten sonra düzenli olarak yeniden değerlendirilir. Bilim adamları ayrıca, bir aşının sağlık risklerine neden olabileceğine dair herhangi bir işaret için çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri sürekli olarak izliyorlar. Unutmayın, aşıyla önlenebilir bir hastalıktan ciddi şekilde yaralanma olasılığınız aşıdan çok daha fazladır. Örneğin, tetanoz aşırı ağrıya, kas spazmlarına (çene) ve kan pıhtılarına neden olabilir, kızamık ensefalite (beyin enfeksiyonu) ve körlüğe neden olabilir. Aşıyla önlenebilir birçok hastalık ölümle bile sonuçlanabilir. Aşının faydaları, risklerinden çok daha ağır basar ve aşılar olmadan daha birçok hastalık ve ölüm meydana gelebilir.
 • Bir çocuğa aynı anda birden fazla aşı yapılabilir mi?
  Bilimsel kanıtlar, aynı anda birkaç aşı yapmanın olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir. Çocuklar her gün bir bağışıklık tepkisini tetikleyen yüzlerce yabancı maddeye maruz kalmaktadır. Basit yemek yeme eylemi vücuda yeni mikroplar sokar ve ağız ve burunda çok sayıda bakteri yaşar.Kombine aşılama mümkün olduğunda (örneğin difteri, boğmaca ve tetanoz için), bu daha az enjeksiyon anlamına gelir ve çocuk için rahatsızlığı azaltır. Ayrıca, potansiyel olarak ölümcül bir hastalığa yakalanma riskinden kaçınmak için çocuğunuzun doğru zamanda doğru aşıyı aldığı anlamına gelir.
 • Aşılar ve otizm arasında bir bağlantı var mı?
  Aşılar ile otizm veya otistik bozukluklar arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu, çok büyük popülasyonlarda yürütülen birçok çalışmada gösterilmiştir. Kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşısı ile otizm arasında olası bir bağlantı hakkında endişeler uyandıran 1998araştırmasının daha sonra ciddi şekilde kusurlu ve hileli olduğu bulundu. Makale daha sonra onu yayınlayan dergi tarafından geri çekildi ve onu yayınlayan doktor tıbbi lisansını kaybetti. Ne yazık ki, yayınlanması bazı ülkelerde aşı oranlarının düşmesine ve ardından bu hastalıkların salgınlarına yol açan korku yarattı. Hepimiz, aşılar ve bunların önledikleri hastalıklar hakkında yalnızca güvenilir, bilimsel bilgileri paylaşmak için adımlar attığımızdan emin olmalıyız.
 • Kızım insan papilloma virüsüne (HPV) karşı aşılanmalı mı?
  Hemen hemen tüm rahim ağzı kanseri vakaları cinsel yolla bulaşan bir HPV enfeksiyonu ile başlar. Aşı, virüse maruz kalmadan önce verilirse, bu hastalığa karşı en iyi korumayı sağlar. Avustralya, Belçika, Almanya, Yeni Zelanda, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen çalışmalar, aşılamanın ardından genç kızlarda ve genç kadınlarda HPV enfeksiyonlarında %90'a varan azalmalar olduğunu göstermiştir.Çalışmalarda, HPV aşısının güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir. DSÖ, 9-14 yaş arasındaki tüm kız çocuklarına daha sonraki yaşamlarında rahim ağzı kanseri taramasının yanı sıra 2 doz aşı yapılmasını önermektedir. Bakınız: T.C. Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi
 • Stres nedir?
  Stres, fiziksel, duygusal veya psikolojik zorlanmaya neden olan her türlü değişiklik olarak tanımlanabilir. Stres, vücudunuzun dikkat veya eylem gerektiren herhangi bir şeye tepkisidir. Herkes bir dereceye kadar stres yaşar. Bununla birlikte, strese tepki verme şekliniz, genel refahınız için büyük bir fark yaratır. Stres hem beyni hem de vücudu etkiler. Biraz stres, insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve kendilerini korumaları için iyidir, ancak çok fazla stres onları bunaltarak savaşmaya, kaçmaya veya donma tepkisine yol açabilir. Bu nedenle stresle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek zihinsel ve fiziksel sağlığımız için önemlidir.
 • Stres belirtileri ne olabilir?
  Stres, korku, endişe, gevşeyememe, kalp atış hızında artış, nefes almada zorluk, uyku düzeninde bozulma, yeme düzeninde değişiklik, konsantre olmada zorluk, önceden var olan sağlık koşullarının (fiziksel ve zihinsel) kötüleşmesi ve alkol tütün ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımının artması şeklinde kendini gösterebilir.
 • Pandemide stres ile nasıl başa çıkılır?
  Stresle başa çıkmayı öğrenmek sizi strese karşı dirençli hale getirecektir. Günlük bir rutini koruyun. Her zamanki günlük aktivitelerinize devam edin. Yeterli Uyuyun . Bir gecede en az 8 saat yeteri kadar uyumak hem bedenimiz hem de zihnimiz için iyidir. Uyku vücudumuzu onarır, rahatlatır, gençleştirir ve stresin etkisini tersine çevirir. İyi uyku alışkanlıkları (uyku hijyeni) uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olabilir. Tutarlı ol. Hafta sonları da dahil olmak üzere her gece aynı saatte yatın ve her sabah aynı saatte kalkın. Yatak odanızın sessiz, karanlık, rahatlatıcı ve rahat bir sıcaklıkta olduğundan emin olun. TV, bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazları yatak odasından çıkarın Yatmadan önce büyük yemeklerden, kafeinden ve alkolden kaçının Biraz egzersiz yap. Gün boyunca fiziksel olarak aktif olmak, geceleri daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Sosyalleşin. Aileniz ve arkadaşlarınızla görüntülü görüşme, telefon görüşmesi vb. çeşitli yollarla fiziksel mesafe kurallarına uyarak iletişiminizi sürdürün. Sevdiklerimizle iletişim halinde olmak, zihinsel sağlığımız için çok önemlidir. Sağlıklı beslenin. Yediklerimiz ve içtiklerimiz sağlığımızı etkileyebilir. Sağlıklı beslenmek, hastalıklardan korunmak veya iyileşmek için çok önemlidir. Dengeli ve düzenli aralıklarla beslenin. Yeterince sıvı tüketin. Bol miktarda taze meyve ve sebze alın. Düzenli egzersiz yapın. Güvenilir kaynaklardan bilgi alın. Televizyonda, sosyal medyada vb. çok fazla zaman geçirmek beyninizi yorabilir ve kafanızı karıştırabilir. Televizyon ve sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Yerel ve ulusal TV, radyo ve WHO web sitesi gibi güvenilir kaynaklardan bilgi alın.
bottom of page